statistika

U délky civilních řízení v minulém roce opět pokračovala klesající tendence. Oproti roku 2006 klesla průměrná délka civilních řízení z 325 dnů na 277 dnů.

 

Po celkem výrazném prodloužení opatrovnického řízení v roce 2016 (na 202 dní) došlo loni opět k určitému zrychlení, když průměrná délka opatrovnického řízení byla v minulém roce 195 dnů. Pořád se však jedná o zhoršení oproti letům 2008 až 2015, kdy se průměrná délka pohybovala v rozmezí od 171 dnů do 179 dnů.

Průměrná délka trestních řízení v letech 2009 až 2015 postupně klesala z 226 dnů v roce 2008 na 155 dnů v roce 2015. V posledních dvou letech je však možné pozorovat nárůst délky trestního řízení. V roce 2016 ale došlo k navýšení na 173 dnů, v minulém roce to bylo 177 dnů.

Prezident republiky jmenoval letos celkem 68 nových soudců (35 v březnu a 33 v srpnu tohoto roku).

Veřejná ochránkyně práv vydala ve čtvrtek, 1. září, tiskovou zprávu, ve které upozornila na skutečnost, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR odmítá jako jediné z ministerstev dobrovolně poskytovat odškodnění za nepřiměřenou délku řízení.

Ze zjištění veřejné ochránkyně práv plyne, že

V příspěvku níže přinášímě přehled průměrných délek trestních a civilních řízení v roce 2015. Z uvedených informací je patrné, které okresní a krajské soudy byly v minulém roce nejrychlejší a které byly naopak nejpomalejší ve vyřizování své agendy.

V článku Průtahy soudních řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění jsme Vám představili statistiku zachycující průměrné délky vybraných typů soudních řízení týkajících se důchodového a nemocenského pojištění pravomocně skončených v roce 2013

V dalším ze série článků věnujících se průměrné délce trestních řízení vedených před soudy jednotlivých krajů v roce 2014, se budeme věnovat severočeskému kraji.

V našich dosavadních článcích jsme se věnovali otázce průměrné délky trestního řízení před jihomoravskými, jihočeskými a

Před několika měsíci jsme zveřejnili články poskytující odpověď na otázku, jaká je průměrná délka trestního řízení vedeného před jednotlivými jihomoravskými a

Stránky

Přihlásit se k odběru statistika