statistika

Prezident republiky jmenoval letos celkem 68 nových soudců (35 v březnu a 33 v srpnu tohoto roku).

Veřejná ochránkyně práv vydala ve čtvrtek, 1. září, tiskovou zprávu, ve které upozornila na skutečnost, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR odmítá jako jediné z ministerstev dobrovolně poskytovat odškodnění za nepřiměřenou délku řízení.

Ze zjištění veřejné ochránkyně práv plyne, že

V příspěvku níže přinášímě přehled průměrných délek trestních a civilních řízení v roce 2015. Z uvedených informací je patrné, které okresní a krajské soudy byly v minulém roce nejrychlejší a které byly naopak nejpomalejší ve vyřizování své agendy.

V článku Průtahy soudních řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění jsme Vám představili statistiku zachycující průměrné délky vybraných typů soudních řízení týkajících se důchodového a nemocenského pojištění pravomocně skončených v roce 2013

V dalším ze série článků věnujících se průměrné délce trestních řízení vedených před soudy jednotlivých krajů v roce 2014, se budeme věnovat severočeskému kraji.

V našich dosavadních článcích jsme se věnovali otázce průměrné délky trestního řízení před jihomoravskými, jihočeskými a

Před několika měsíci jsme zveřejnili články poskytující odpověď na otázku, jaká je průměrná délka trestního řízení vedeného před jednotlivými jihomoravskými a

Proti rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo jiný správní delikt lze podat klasické odvolání (to neplatí v tzv. blokovém řízení). V případě pravomocného rozhodnutí je možné obrátit se se žalobou na nezávislý správní soud, který rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo jiný správní delikt přezkoumá.

V návaznosti na články o jihomoravských a jihočeských soudech, v nichž byly analyzovány zejména průměrné délky trestních řízení v loňském roce,

Stránky

Přihlásit se k odběru statistika