konkursní řízení

Minulý týden jsme se v článku Odškodnění za nepřiměřenou délku konkursního řízení podívali na specifika, která je nutné zohlednit při hodnocení přiměřenosti délky konkursního řízení. Dané problematice se věnoval Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 31. 5.

U konkursního řízení, podobně jako u řízení nalézacího či řízení exekučního, mají jeho účastníci právo, aby proběhlo bez zbytečných průtahů a v přiměřené lhůtě. Pokud se tak nestane, mají účastníci takovéhoto řízení nárok na odškodnění imateriální újmy.

Přihlásit se k odběru konkursní řízení