kárné řízení se soudcem

Kárným proviněním soudce je zaviněné porušení zákonných povinností, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Pod kárné provinění tak může spadat i jednání vedoucí k neodůvodněným a zbytečným průtahům.

Kárný senát Nejvyššího správního soudu ČR zbavil rozhodnutím ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 13 Kss 2/2016, soudcovské funkce JUDr. Jana Bobka. Ten do uvedeného data působil jako soudce u Okresního soudu ve Zlíně.

Před několika týdny jsme zveřejnili článek, ve kterém jsme na případu soudkyně Městského soudu v Praze, poukazovali na to, že i průtahy v řízení způsobené soudcem je možné považovat za kárné provinění soudce (této otázce jsme se věnovali v článku Kárn

Kárného provinění se mohou kromě např. advokátů či státních zástupců dopustit i soudci. Dle ustanovení zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (§ 87 odst.

Přihlásit se k odběru kárné řízení se soudcem