Statistiky

Evropská komise pro efektivitu justice (The European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) vydala v minulém roce studii č. 23 zaměřenou na účinnost a kvalitu jednotlivých soudních systémů států Evropské unie (anglický název studie: European judicial systems - Efficiency and quality of justice).

Andrej Lobotka

V příspěvku přinášíme přehlednou infografiku nabízející přehled soudů, které pořád vedou řízení trvající již přes 20 let. V první trojce nalezneme Krajský soud v Brně s 216 řízeními, Krajský soud v Ostravě se 155 řízeními a Krajský soud v Plzni s 44 řízeními. Mezi soudy s extrémně dlouhými řízení však patří i Městský soud v Praze, Krajský soud v Hradci Králové či Okresní soud Brno – město.

Andrej Lobotka

V nejnovějším příspěvku ze série článků věnovaných průměrným délkám řízení v specifických řízeních v roce 2015 jsme se zaměřili na řízení ve věcech společného jmění manželů. „Společné jmění manželů představuje spolu s výživným mezi manžely a úpravou bydlení základní institut manželského majetkového práva. Společné jmění manželů je v občanském zákoníku zakotveno v § 708 a násl.

Andrej Lobotka

Tento týden jsme se blíže podívali na statistiky zachycující nejpomalejší a nejrychlejší soudy za rok 2015 v řízeních ve věcech výživného.

Andrej Lobotka

V posledních týdnech jsme přinesli několik článků zachycujících nejpomalejší a nejrychlejší soudy za rok 2015 v řízeních ve věcech ochrany osobnosti,

Andrej Lobotka

V dnešním příspěvku přinášíme přehled průměrných délek řízení ve věcech dědického řízení. Jak si české soudy vedly v roce 2015? Které patří mezi ty nejrychlejší a které naopak mezi ty nejpomalejší ve vyřizování agendy týkající se dědického práva?

Andrej Lobotka

Minulý týden jsme přinesli statistiku zachycující nejpomalejší a nejrychlejší soudy v řízeních ve věcech ochrany osobnosti za rok 2015. Nyní jsme se podívali, jak si soudy vedly v řízeních o skončení pracovního poměru.

Andrej Lobotka

Před měsícem jsme přinesli přehled nejrychlejších a nejpomalejších českých soudů za rok 2015, a to jak v civilních věcech, tak v trestních věcech. Nyní jsme se rozhodli blíže se podívat na vybrané typy civilních řízení. V tomto článku se věnujeme řízením ve věcech ochrany osobnosti.

Andrej Lobotka

V příspěvku níže přinášímě přehled průměrných délek trestních a civilních řízení v roce 2015. Z uvedených informací je patrné, které okresní a krajské soudy byly v minulém roce nejrychlejší a které byly naopak nejpomalejší ve vyřizování své agendy.

V článku Průtahy soudních řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění jsme Vám představili statistiku zachycující průměrné délky vybraných typů soudních řízení týkajících se důchodového a nemocenského pojištění pravomocně skončených v roce 2013

Stránky