Statistiky

V posledních týdnech jsme přinesli několik článků zachycujících nejpomalejší a nejrychlejší soudy za rok 2015 v řízeních ve věcech ochrany osobnosti,

Andrej Lobotka

V dnešním příspěvku přinášíme přehled průměrných délek řízení ve věcech dědického řízení. Jak si české soudy vedly v roce 2015? Které patří mezi ty nejrychlejší a které naopak mezi ty nejpomalejší ve vyřizování agendy týkající se dědického práva?

Andrej Lobotka

Minulý týden jsme přinesli statistiku zachycující nejpomalejší a nejrychlejší soudy v řízeních ve věcech ochrany osobnosti za rok 2015. Nyní jsme se podívali, jak si soudy vedly v řízeních o skončení pracovního poměru.

Andrej Lobotka

Před měsícem jsme přinesli přehled nejrychlejších a nejpomalejších českých soudů za rok 2015, a to jak v civilních věcech, tak v trestních věcech. Nyní jsme se rozhodli blíže se podívat na vybrané typy civilních řízení. V tomto článku se věnujeme řízením ve věcech ochrany osobnosti.

Andrej Lobotka

V příspěvku níže přinášímě přehled průměrných délek trestních a civilních řízení v roce 2015. Z uvedených informací je patrné, které okresní a krajské soudy byly v minulém roce nejrychlejší a které byly naopak nejpomalejší ve vyřizování své agendy.

V článku Průtahy soudních řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění jsme Vám představili statistiku zachycující průměrné délky vybraných typů soudních řízení týkajících se důchodového a nemocenského pojištění pravomocně skončených v roce 2013

Stránky