Statistiky

U civilních řízení došlo za posledních 5 let nejprve k nárůstu průměrné délky soudního řízení až na 400 dnů, za poslední tři roky pak průměrná délka civilních řízení opět klesla (v roce 2015 na 364 dnů a v roce 2016 na 325 dnů).

Andrej Lobotka

V předposledním příspěvku ze série článků prezentující závěry Evropská komise pro efektivitu justice (The European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) se zaměřujeme na počet případů řešených státním zastupitelstvím, tedy na počet vyřizovaných trestních věcí a na počet podaných obžalob.

Andrej Lobotka

V dalším příspěvku ze série článků prezentující závěry Evropská komise pro efektivitu justice (The European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) se zaměříme na počet zahájených a ukončených „netrestních“ řízení u prvoinstančních soudů na 100 obyvatel u jednotlivých států Evropské unie.

Andrej Lobotka

Evropská komise pro efektivitu justice (The European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) se v rámci studie č. 23 zaměřené na účinnost a kvalitu jednotlivých soudních systémů států Evropské unie (anglický název studie: European judicial systems - Efficiency and quality of justice), věnovala i otázce počtu prvoinstančních soudů na 100.000 obyvatel.

Andrej Lobotka

Evropská komise pro efektivitu justice (The European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) vydala v minulém roce studii, které se zabývala i otázkou výše výdajů soudních systému jednotlivých států EU na jednoho obyvatele. V článku níže přinášíme infografiku zachycující výši jednotlivých výdajů.

Andrej Lobotka

Evropská komise pro efektivitu justice (The European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) vydala v minulém roce studii č. 23 zaměřenou na účinnost a kvalitu jednotlivých soudních systémů států Evropské unie (anglický název studie: European judicial systems - Efficiency and quality of justice).

Andrej Lobotka

V příspěvku přinášíme přehlednou infografiku nabízející přehled soudů, které pořád vedou řízení trvající již přes 20 let. V první trojce nalezneme Krajský soud v Brně s 216 řízeními, Krajský soud v Ostravě se 155 řízeními a Krajský soud v Plzni s 44 řízeními. Mezi soudy s extrémně dlouhými řízení však patří i Městský soud v Praze, Krajský soud v Hradci Králové či Okresní soud Brno – město.

Andrej Lobotka

V nejnovějším příspěvku ze série článků věnovaných průměrným délkám řízení v specifických řízeních v roce 2015 jsme se zaměřili na řízení ve věcech společného jmění manželů. „Společné jmění manželů představuje spolu s výživným mezi manžely a úpravou bydlení základní institut manželského majetkového práva. Společné jmění manželů je v občanském zákoníku zakotveno v § 708 a násl.

Andrej Lobotka

Tento týden jsme se blíže podívali na statistiky zachycující nejpomalejší a nejrychlejší soudy za rok 2015 v řízeních ve věcech výživného.

Andrej Lobotka

Stránky