Kde mohu nárok na přiznání zadostiučinění a náhradu škody uplatnit?

Odpověd: 

Oba nároky se uplatňují na stejném místě. V první fázi je nutno uplatnit nárok na majetkové nebo nemajetkové újmy v neformálním „řízení“ u Ministerstva spravedlnosti. To se k vašemu uplatnění může vyjádřit ve lhůtě 6 měsíců, během níž může nároku vyhovět v plné výši nebo částečně, návrhu nevyhovět, popřípadě na něj vůbec nereagovat (toto se děje nejčastěji z časových důvodů). Pokud vám Ministerstvo spravedlnosti vyhoví v plné výši, není potřeba či nit další kroky. Pokud vašemu uplatněnému nároku vyhoví jen z části, zamítne jej nebo se k němu vůbec nevyjádří, lze ¨se domáhat přiznání odškodnění nebo zadostiučinění žalobou u soudu. V případě, že Ministerstvo spravedlnosti nároku částečně vyhovělo, je u soudu možno nárokovat přiznání zbylé části, pokud jej zamítlo nebo se k němu nevyjádřilo, lze u soudu uplatnit nárok v plné výši. Příslušným soudem k projednání této žaloby je ve všech případech průtahů v soudním řízení Obvodní soud pro Prahu 2.

Více informací o postupu při uplatnění nároku si můžete přečíst v našem manuálu Průtahy v řízení.