Blog

Podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR nebo následně případné ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR není v otázkách náhrady škody vzniklé v důsledku průtahů v řízení podmínkou, jež je nutné splnit před podáním stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.

Desatero „dobré správy“ při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup je doporučení vydané ombudsmanem, které by měly dodržovat orgány poskytující odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup.

Na začátku června vyhlásila Společnost karlovarské právnické dny cenu Pocta Judikátu za nejlepší rozhodnutí vydané soudem ČR či EU v roce 2014. Oceněn byl nález Ústavního soudu soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové.

Od minulého roku začalo Ministerstvo spravedlnosti ČR v rámci sledování průměrné délky soudních řízení sledovat samostatně i soudní řízení zahájena dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Manuál průtahy - titulní stranaPrůtahy v řízení a porušení práva na přiměřenou délku řízení jsou častým problémem české justice. Ani spory, které dosahují trvání 10 a více let bohužel nejsou v českém prostředí výjimkou.

Nejvyšší soud ČR se ve svém čerstvém rozsudku ze dne 3. 4. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3485/2013, věnoval otázce, zda zákon o odpovědnosti za škodu přiznává odškodnění i tomu, jehož trestní stíhání bylo zastaveno z důvodu nepřiměřené délky, aniž by byl učiněn závěr o tom, zda daný skutek spáchal či nikoli.

Stránky