Žebříček soudů s nejkratší a největší průměrnou délkou trestního řízení

V dnešním článku přinášíme přehled o tom, jak dlouho trvá v průměru trestní řízení před jednotlivými okresními a krajskými soudy. Rovněž zhodnotíme, jak si soudy vedli ve srovnání s rokem předcházejícím.

Krajské soudy

Krajský soud v Ostravě si výrazně polepšil. I když se z posledního místa posunul pouze na místo předposlední, tak zkrátil průměrnou délku trestního řízení o více než 300 dnů (v roce 2013 u něj činila průměrná délka trestního řízení 1013 dnů). Naopak Krajský soud v Českých Budějovicích se z průměrné délky 483 dnů za rok 2013 dostal na 706 dnů za rok 2014 a obsadil tak „poslední příčku“.

Krajský soud v Praze, který měl v roce 2013 nejkratší průměrnou délku trestního řízení, se z délky 431 dnů dostal na délku 669 dnů v roce 2014. Výrazně si naopak polepšil Krajský soud v Hradci Králové (ze 468 dnů na 399) a Krajský soud v Plzni (z 528 dnů na 399 dnů).

Při bližším pohledu do let minulých let je možné vidět, že průměrné délky trestních řízení se u jednotlivých krajských soudů každý rok výrazně mění a není možné vysledovat jakoukoliv klesající, stoupající nebo pokračující tendenci u délek řízení jednotlivých soudů.

soud průměrná délka trestního řízení v roce 2014
Krajský soud Hradec Králové 318
Krajský soud Plzeň 399
Krajský soud Brno 462
Městský soud Praha 618
Krajský soud Ústí n. Labem 649
Krajský soud Praha 669
Krajský soud Ostrava 703
Krajský soud České Budějovice 706
 

Okresní soudy

U okresních soudů je, na rozdíl od soudů krajských, možné vysledovat určitou ustálenou průměrnou délku jednotlivých soudů. 

Šest ze sedmi nejpomalejších soudů je možné nalézt v Severočeském kraji. Okresní soud v Litoměřicích, Chomutově, Děčíně, Jablonci n. N., Ústí n. Labem a České Lípě opětovně obsazuje poslední příčky (stejně jako v roku 2013 a v letech předcházejících). O problémech Okresního soudu v Chomutově jsme psali již i v souvislosti s civilním řízením ("Neslavné statistiky Okresního soudu v Chomutově").

Naopak Okresní soud ve Svitavách, Mladé Boleslavi a Blansku patří k soudům, které si tradičně drží průměrnou délku trestního řízení v nízkých číslech a pravidelně obsazují přední příčky tabulky.

soud průměrná délka trestního řízení v roce 2014
Okresní soud Svitavy 59
Okresní soud Domažlice 64
Okresní soud Beroun 71
Okresní soud Mladá Boleslav 76
Okresní soud Kutná Hora 78
Okresní soud Blansko 79
Obvodní soud Praha 9 88
... ... 
Okresní soud Plzeň - sever 296
Okresní soud Litoměřice 313
Okresní soud Jablonec n. Nisou 317
Okresní soud Česká Lípa 336
Okresní soud Děčín 373
Okresní soud Ústí n. Labem 384
Okresní soud Chomutov 405
 

Závěr

Dle našeho názoru je nutné věnovat problematice nepřiměřené délky řízení pozornost, a to jak upozorňováním na soudy, u kterých je dodržování přiměřené délky řízení problematické, tak „chválením“ soudů, u kterých se naopak účastnící řízení nemusí porušení tohoto práva bát (možná právě u těchto soudů by politici i státní správa měla hledat inspiraci pro celkové řešení problémů s průtahy v řízení).

Nyní existující právní prostředky sloužící k urychlení řízení (stížnost na průtahy a návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu) jsou totiž v případě zahlcenosti soudu většinou zcela neefektivní. Jediným efektivním „prostředkem nápravy“ tak v těchto případech zůstává žádost o odškodnění imateriální újmy podle zákona č. 82/1998 Sb. Pokud se i Vy domníváte, že Vaše řízení trvá příliš dlouho nebo že mezi jednotlivými úkony soudu vznikají přílišné prodlevy, můžete se obrátit na naši poradnu a my zhodnotíme, jestli se jedná o průtahy a jestli je možné, že máte nárok na odškodnění za ně.

Sdílet