Zástupce ombudsmanky upozorňuje na průtahy ve Středočeském kraji

Zástupce veřejné ochránkyně práv upozornil v tiskové zprávě ze dne 15. dubna 2019 na skutečnost, že Krajský úřad Středočeského kraje nezvládá rozhodovat případy týkající se pozemních komunikací v zákonných lhůtách, např. vlastníci nemovitostí v mnoha případech čekají i několik let, než je rozhodnuto o přístupové komunikaci k jejich nemovitosti nebo je z ní odstraněna překážka, která jim brání v přístupu.

Průtahy v silniční správní agendě

Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje není dle sdělení zástupce veřejné ochránkyně práv dlouhodobě dostatečně personálně zajištěn a úřad nevyvíjí odpovídající snahu k jeho zefektivnění. Průtahy v silniční správní agendě krajského úřadu jsou zcela nepřiměřené a mnohonásobně překračují zákonné lhůty.

Důvody průtahů

K průtahům značně přispívá tzv. úřednický ping-pong. Jedná se o praxi, kdy krajský úřad opakovaně ruší rozhodnutí prvostupňových silničních správních úřadů a vrací jim věc k novému projednání, aniž by přitom jasně a srozumitelně formuloval svůj závazný právní názor. Prvostupňový úřad pak má jen malou šanci své pochybení napravit.

Dle zástupce veřejné ochránkyně práv by bylo vhodné, aby „…krajský úřad všechna napadená rozhodnutí automaticky nerušil a nevracel k novému projednání, ale rozhodl sám. Pokud je věc ze spisu jasná a nepanují zde žádné pochybnosti, např. není třeba doplnit dokazování, může krajský úřad přijmout své vlastní právní závěry, třebas i odlišné od prvostupňového orgánu. Změnou rozhodnutí efektivněji docílí prosazení svého právního názoru a ukončí správní řízení. Neúspěšným účastníkům řízení to současně umožní využít právo napadnout rozhodnutí správní žalobou.“

Tisková zpráva je dostupná z webových stránek veřejné ochránkyně práv zde.

Sdílet