Veřejná ochránkyně práv se opět vyjádřila k průtahům ve stavebních řízeních

Veřejná ochránkyně práv upozornila na to, že veřejná kontrola a rychlost stavebního řízení totiž nejsou v opozici. I navzdory tomu, že došlo k vyloučení účasti veřejnosti vevětšině stavebních řízení vedených podle stavebního zákona, pořád dochází k narůstání délky stavebního řízení.

Veřejná ochránkyně práv upozornila ve svém březnovém komentáři na skutečnost, že i navzdory novele stavebního zákona platné od 1. ledna 2018, která vyloučila účast veřejnosti ve většině stavebních řízení vedených podle stavebního zákona, pořád docházík narůstání délky stavebního řízení. Délka stavebního řízení opět narostla, a to o několik měsíců. Veřejná ochránkyně práv dále upozornila na to, že „délka stavebního řízení totižv drtivé většině případů s připomínkami veřejnosti nijak nesouvisí. Zato souvisí skomplikovaností samotné zákonné úpravy a s průtahy na straně stavebních úřadů. Délka řízení se pouze účelově zneužívá k omezení práv občanů.“

Dle zkušeností veřejné ochránkyně práv se na celkové délce řízení nejvíce podílí

  • nedodržování lhůt stavebními úřady,
  • složitost právní úpravy,
  • nestabilita právní úpravy,
  • stavební nekázeň,
  • konflikty zájmů a personální situace na stavebních úřadech.

V mnoha ohledech jde přitom o vzájemně propojené problémy.

Veřejná ochránkyně práv upozornila v závěru svého komentáře na to, že „veřejná kontrola a rychlost stavebního řízení totiž nejsou v opozici. Musíme proto trvat na tom, aby nový stavební zákon vrátil veřejnosti její práva.“ Např. skandinávské státy jsou proslulé mírou participace veřejnosti, a navzdory tomu trvá vyřízení stavebního povolení v Dánsku 64 dnů a ve Finsku 65 dnů. V ČR v průměru až 246 dnů.

 

Zdroje:

Sdílet