Snížení platu na čtvrt roku o deset procent za průtahy v 33 věcech

Před několika týdny jsme zveřejnili článek, ve kterém jsme na případu soudkyně Městského soudu v Praze, poukazovali na to, že i průtahy v řízení způsobené soudcem je možné považovat za kárné provinění soudce (této otázce jsme se věnovali v článku Kárné řízení se soudkyní, která způsobovala neodůvodněné průtahy v trestních řízeních). 

Netušili jsme, že ten stejný den vyjde další kárné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, týkající se průtahů v řízení způsobených jiným soudcem. Nyní se k nám rozhodnutí dostalo a níže přinášíme jeho krátké shrnutí.

Průběh kárného řízení (16 Kss 1/2015)

Kárný senát Nejvyšší správního soudu projednával provinění soudce Okresního soudu Ústí nad Labem Martina Šámala spočívající v průtazích v řízení. Vznikly konkrétně ve 33 případech. V jednom z nich dokonce trvaly šest let. V další kauze byl kvůli nečinnosti soudce trvající tři roky promlčen odsouzenému trest deseti měsíců vězení.

Návrh na zahájení kárného řízení soudce podal předseda Okresního soudu Ústí nad Labem Lubomír Hrbek. Na jednání však předseda soudu požádal kárný senát, aby od potrestání soudce upustil. „Změnil systém své práce, je důsledný, nic mu neuniká, vytvořil si vlastní systém evidence spisů a práce s nimi a nově patří k nejvýkonnějším z našich soudců,“ řekl později Lubomír Hrbek o kárně obviněném soudci.1) 

Kárný senát Nejvyšší správního soudu nakonec snížil soudci plat na čtvrt roku o deset procent. Kárný senát vzal při hodnocení kárného provinění soudce v úvahu jak zjištěná a prokázána pochybení, tak „…okolnosti svědčící v neprospěch kárně obviněného, zejména, že i přes značnou pracovní zátěž nevěnoval náležitou pozornost řádnému plnění svých pracovních povinností (což ostatně sám uznal), tak okolnosti svědčící v jeho prospěch, a tady pak zejména skutečnost, že se od podání kárného návrhu jeho přístup k plnění pracovních povinností výrazně změnil k lepšímu (přičemž řádněji mohl zřejmě pracovat i dříve).“ (viz str. 13 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 12. listopadu 2015, sp. zn. 16 Kss 1/2015)

Martin Šámal, který své pochybení během kárného řízení přiznal, při odchodu z jednání řekl, že rozhodnutí kárného senátu respektuje.2) 

Kárné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 12. listopadu 2015, sp. zn. 16 Kss 1/2015, je možné nalézt zde.

Závěr

Každý z nás někdy udělá chybu a každý z nás si potřebuje „najít svůj systém práce, který mu bude nejlépe vyhovovat.“ Dle našeho názoru je však důležité, aby osoba, která ještě nepodává výkony, jaké by měla, byla na tuto skutečnost upozorněna (a to platí dvojnásob u soudce). A to proto, aby si pořád uvědomovala, že současný stav není vyhovující a opravdu musí začít podávat lepší výkony.

Jak výše uvedený případ ukazuje, projednávání provinění soudců spočívající v neodůvodněných průtazích má nejen represivní, ale i preventivní a výchovnou funkci. Soudci M. Šámalovi se nakonec povedlo najít systém práce, který z něj udělal jednoho z nejvýkonnějších soudců daného soudu. Skutečnost, že na původní pochybení soudce bylo upozorněno, tak v konečném důsledku povedla ke zrychlení všech budoucích řízení, které bude M. Šámal projednávat. Výsledný stav tak bude vyhovující nejen z pohledu samotné justice a účastníků jednotlivých řízení, ale určitě i samotného soudce. 

Účastníci řízení by neměli váhat upozorňovat na nedostatky práce soudce (např. stížností) a předsedové soudů by stejně tak neměli váhat při podání návrhu na kárné potrestání, pokud soudce neplní své zákonné povinnosti. Výsledkem totiž bude rychlejší justice.

Bližší informace o stížnosti na průtahy je možné nalézt v manuálů Průtahy v řízení nebo v článku Jak zamezit průtahům v soudním řízení?

 

Poznámky:

1) Soudci Šámalovi snížil NSS dočasně plat kvůli průtahům. ČTK [online]. In Česká justice, © Media Network s.r.o. [cit. 15. 11. 2015]. Dostupné z www: http://www.ceska-justice.cz/2015/11/soudci-samalovi-snizil-nss-docasne-plat-kvuli-prutahum/.

2) Soudci Šámalovi snížil NSS dočasně plat kvůli průtahům. ČTK [online]. In Česká justice, © Media Network s.r.o. [cit. 15. 11. 2015]. Dostupné z www: http://www.ceska-justice.cz/2015/11/soudci-samalovi-snizil-nss-docasne-plat-kvuli-prutahum/.

 

Sdílet