Směřovali nově jmenovaní soudci k nejpomalejším soudům v republice?

Prezident republiky jmenoval letos celkem 68 nových soudců (35 v březnu a 33 v srpnu tohoto roku). Podívali jsme se na seznam soudů, které tak „získaly novou posilu“ a porovnali jsme jej se seznamem nejpomalejších soudů v civilních řízeních za rok 2015 (dostupné z článku Nejrychlejší a nejpomalejší soudy v ČR za rok 2015 nebo z článku Lidových novin Soudní průtahy počesku. Co stihnou v Náchodě za 126 dní, trvá v Ústí skoro o dva roky déle) ve snaze zjistit, nakolik je při výběru soudů, na kterých budou nově jmenovaní soudci působit, reflektována průměrná délka řízení u daných soudů.

Nejpomalejší soudy v civilních řízeních (průměrná délka řízení ve dnech) Počet soudců jmenovaných v březnu 2016 Počet soudců jmenovaných v srpnu 2016 Celkový počet jmenovaných soudců
OS Ústí nad Labem (802 dnů) 1 2 3
Městský soud v Brně (783 dnů) 8 0 8
OS Chomutov (720 dnů) 0 0 0
OS Praha 7 (662 dnů) 0 1 1
OS Břeclav (571 dnů) 0 2 0
OS Praha 10 (542 dnů) 0 1 1
OS Praha 2 (504 dnů) 0 1 1
OS Louny 440 dnů 1 2 1
OS Praha 8 (429 dnů) 0 1 1
OS Děčín (427 dnů) 1 1 2

Dne 10. března 2016 jmenoval prezident republiky 35 nových soudců, kteří byli rozděleni mezi dvacet šest soudů, z nichž se ve dvou případech jednalo o soudy krajské, a ve zbytku o soudy okresní.1) Otázkou zda přerozdělení soudců bylo v návaznosti na naše zjištění o průtazích soudů provedeno efektivně, je relativně diskutabilní. Z deseti soudů, u nichž civilní řízení v průměru dosahují nejdelších délek trvání, byli noví soudci jmenováni pouze ve čtyřech případech. Zároveň počty nově jmenovaných soudců nebyly u soudů, které mají problémy s průtahy v civilních řízeních, vyšší než u ostatních soudů (ve vztahu k těm soudům, pro něž byl alespoň jeden nový soudce jmenován). Výjimku tvoří Městský soud v Brně, který může pro svou práci využívat osmi nově jmenovaných soudců.

Další jmenování nových soudců proběhlo 24. srpna 2016. V tomto případě bylo jmenováno 33 nových soudců, kteří byli rozděleni mezi dvacet devět soudů, z nichž pouze jeden soud byl krajský.2) V tomto případě byl brán větší zřetel na soudy mající největší problémy s průtahy v rámci civilních řízení. Pomoc v podobě soudce byla poskytnuta hned šesti nejpomalejším soudům. Obdobně jako při březnovém jmenování soudců však počty jmenovaných nejsou nijak výrazné a na žádný soud nepřipadají víc jak dva soudci.

Je potřebné zmínit, že výše uvedená tabulka nezohledňuje odchody soudců z jednotlivých soudů.

Závěr

Z výše uvedeného plyne, že z nejpomalejších soudů v civilních řízeních za rok 2015 byl podstatněji posílený jen Městský soud v Brně (8 nových soudců). Ostatní „nejpomalejší soudy“ dostaly jenom po jednom až dvou nových soudcích, Okresní soud v Ústí nad Labem pak tři. Naopak některé z nejpomalejších soudů nebyly letos posíleny vůbec – Okresní soud v Chomutově a Okresní soud v Břeclavi.

Spoluautorem článku je Bc. Šárka Bidmonová, studentka Fakulty sociálních studií MU

 

Poznámky:

1) Viz OVČÁČEK, J. Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů [online]. © 2016 Pražský hrad, zveřejněno 10. března 2016 [cit. 6. 9. 2016]. Dostupné z www: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-jmenoval-soudce-obecnych-soudu-7-12520.

2) Viz OVČÁČEK, J. Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů [online]. © 2016 Pražský hrad, zveřejněno 24. srpna 2016 [cit. 6. 9. 2016]. Dostupné z www: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-jmenoval-soudce-obecnych-soudu-8-12842.

Sdílet