Průměrné délky trestních řízení vedených před jihočeskými soudy

Na začátku července jsme pro Vás zpracovali článek o délce trestních řízení vedených před jihomoravskými soudy, ve kterém jsme se věnovali jak nově získaným informacím z roku 2014, tak jejich srovnání s daty z minulých let. Na tento článek bychom rádi volně navázali krátkou analýzou délky trestních řízení, jež proběhly před jihočeskými soudy.

V jihomoravském kraji lze nalézt celkem osm okresních soudů a jeden soud krajský. Tendenci k poklesu průměrné délky trestního řízení mezi lety 2013 a 2014 můžeme evidovat celkem u šesti z nich. Konkrétně se jedná o okresní soudy se sídly v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Pelhřimově, Písku, Strakonicích a v Táboře. Z těchto soudů nejvíce délku trestního řízení redukoval okresní soud v Táboře, a to o 41 dní, nejméně naopak soud ve Strakonicích o 25 dní. 

Naopak k prodloužení průměrné délky trestních řízení došlo pouze u okresního soudu v Českém Krumlově, Prachaticích a také u krajského soudu v Českých Budějovicích. První dva výše jmenované soudy evidují zvýšení v řádu pěti až šestí dní, čili se nejedná o žádný rapidní nárůst. Krajský soud oproti nim eviduje výrazný nárůst, a to téměř o sto dní.

Obecně lze tedy říci, že většina soudů v jihočeském kraji vykazuje tendenci ke krácení průměrné délky trvání trestních řízení a to poměrně razantním způsobem, jelikož se jedná o rozdíly nikoliv v jednotkách ale desítkách dnů.

V případě, že bychom chtěli analyzovat změny v délkách trestních řízení v období zahrnujícím více než poslední dva roky, nelze vysledovat téměř žádné pravidelnosti v jejich poklesu či nárůstu. Jedinou výjimku představuje okresní soud v Českém Krumlově, který kromě dvou let vykazuje tendence spíše k nárůstu délky trestních řízení.

Průměrná délka trestních řízení vedených před jihočeskými soudy

soud/rok

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

OS České Budějovice

167

200

204

203

192

161

175

181

209

OS Český Krumlov

152

147

168

155

164

155

141

135

128

OS Jindřichův Hradec

119

128

119

134

144

116

115

127

153

OS Pelhřimov

120

157

133

139

155

137

122

179

145

OS Písek

166

203

191

132

174

167

149

171

184

OS Prachatice

108

102

82

86

99

85

85

104

104

OS Strakonice

105

130

113

139

137

118

164

147

141

OS Tábor

113

154

180

166

152

138

124

141

150

KS České Budějovice

576

483

580

635

661

349

396

614

350

ČR Celkem

168

179

185

199

215

219

226

nemáme k dispozici

Sdílet