Průměrná délka trestních řízení v roce 2018

Průměrná délka trestních řízení (ve fázi před soudem) v letech 2008 až 2015 postupně klesala (zejména z důvodu zavedení tzv. zkráceného přípravného řízení a zjednodušeného řízení před samosoudcem) z 226 dnů v roce 2008 na 155 dnů v roce 2015. Tento trend již ale evidentně narazil na dno a v posledních letech (tedy v letech 2016, 2017 a 2018) je možné pozorovat opětovný nárůst délky těchto řízení, když v roce 2016 došlo k navýšení na 173 dnů, v roce 2017 to bylo 177 dnů a v roce 2018 to bylo 181 dnů.

Jediným způsobem, který poměrně spolehlivě může pomoci „obřemenit“ justici a přispět opět ke snížení průměrné délky řízení, je omezení kriminalizace některých druhů jednání. Například se již diskutuje o tom, že by se zvýšila částka škody, která se u řady trestných činů bere jako minimum pro nástup trestního postihu.

Konkrétně již od 1. 1. 2002 se škodou nikoli nepatrnou rozumí škoda dosahující částky nejméně 5.000 Kč. Tato hranice určuje trestnost některých druhů jednání, např. krádeže (§ 205), zpronevěry (§ 206), podvodu (§ 209), zatajení věci (§ 219), poškození cizí věci (§ 228), poškozování spotřebitele (§ 253), porušení chráněných průmyslových práv (§ 269), porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270), pytláctví (§ 304).

Již 17 let (od 1. 1. 2002) nedošlo k jakékoliv úpravě výše uvedených částek (natož pak k jejich navýšení), a to ani v reakci na inflaci, jež byla v mezidobí zaznamenána. Jak vyplývá z níže předestřených údajů, vyjádření výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění následků poškození životního prostředí a hodnoty věci upravené v ustanovení § 138 trestního zákoníku tak již neodpovídá ekonomické realitě.

Podobně jako u civilních řízení, i u trestních řízení platí, že rozpětí mezi nerychlejšími a nejpomalejšími okresními soudy je poměrně značné. Mezi nejpomalejšími okresními soudy se již tradičně nachází Okresní soud v Děčíně (347 dnů), Okresní soud v Ústí nad Labem (345 dnů) a Okresní soud v Chebu (328 dnů). Naopak nejrychlejším soudem byl Okresní soud v Mladé Boleslavi (69 dnů). Okresní soud v Mladé Boleslavi byl minulý rok třetím nejrychlejším soudem s průměrnou délkou trestního řízení 82 dnů.

V první desítce nejrychlejších soudů pak můžeme najít o Okresní soud v Berouně (76 dnů), Okresní soud v Nymburku (78 dnů), Okresní soud ve Svitavách (83 dnů), Okresní soud v Břeclavi (89 dnů), Okresní soud v Ústí nad Orlicí (98 dnů) či Městský soud v Brně (99 dnů).

Co se týče krajských soudů, tak jenom u dvou došlo ke zlepšení. Průměrnou délku řízení si vylepšil Krajský soud v Českých Budějovicích a v Praze. U zbývajících krajských soudů došlo ke zhoršení.

Sdílet