Průměrná délka trestních řízení v roce 2016

Andrej Lobotka

Průměrná délka trestních řízení v posledních letech klesala, což bylo zřejmě dáno především zavedením zkráceného přípravného řízení.

Průměrná délka tak činila 226 dnů v roce 2008, 219 dnů v roce 2009, 215 dnů v roce 2010, 199 dnů v roce 2011, 185 dnů v roce 2012, 179 dnů v roce 2013, 168 dnů v roce 2014, 155 dnů v roce 2015). V minulém roce ale došlo k navýšení na 173 dnů.

Rozpětí mezi nerychlejším a nejpomalejším okresním soudem je u trestních řízení takřka pětinásobné. Nejrychlejším byl Okresní soud ve Svitavách s průměrnou délkou řízení 74 dnů, zatímco nejpomalejší byl Okresní soud v Ústí nad Labem s průměrnou délkou 367 dnů.

V tabulce TOP10 nejpomalejších okresních soudů je možné stejně tak jako i minulý rok najít Okresní soud v Ústí nad Labem (který byl nejpomalejší i v loňském roce), Děčíne, Jablonci nad Nisou, Chomutově, České Lípě, Liberci, Litoměřicích a Chebu. Tyto soudy je možné obecně považovat za „pomalejší“, a to nejen v trestních řízeních.

Jako pozitivní lze hodnotit to, že u pěti krajských soudů došlo od minulého roku ke „zrychlení“, a to konkrétně u Krajského soudu v Ostravě, Plzni, Brně, Hradci Králové a u Městského soudu v Praze. „Zpomalení“ je možné vypozorovat u Krajského soudu v Českých Budějovicích (z 575 dnů v roce 2015 na 686 dnů v roce 2016), Ústí nad Labem (ze 409 dnů v roce 2015 na 582 dnů v roce 2016) a v Praze (ze 449 dnů v roce 2015 na 567 dnů v roce 2016). Nejpomalejším krajským soudem tak v minulém roce byl Krajský soud v Českých Budějovicích. Nejrychlejším pak Krajský soud v Hradci Králové (s průměrnou délkou 367 dnů).

Sdílet