Průměrná délka soudních řízení správních v roce 2018

Ve správním soudnictví došlo u většiny krajských soudů ke snížení průměrné délky řízení. V roce 2018 byla průměrná délka správního soudnictví 458 dnů, což je pokles oproti 503 dnům v roce předchozím, tedy v roce 2017.

Jen u dvou soudů došlo k prodloužení průměrné délky řízení: u Krajského soudu v Hradci Králové (z 335 dnů v roce 2017 na 400 dnů v roce 2018) a u Krajského soudu v Ostravě (z 367 dnů v roce 2017 na 371 dnů v roce 2018). U zbylých soudů došlo ke zlepšení. Nejvýraznější posun zaznamenal Městský soud v Praze (z 686 dnů v roce 2017 na 588 dnů v roce 2018).

Tato oblast justice byla poměrně dlouho zanedbávána z hlediska opatření, která by navyšování délky řízení předcházela. Bude zapotřebí sledovat, zda se jedná pouze o jednorázový pokles, nebo zda je to důsledkem posílení počtu justičního personálu u správních soudů, ke kterému došlo především v rámci funkčního období ministra spravedlnosti R. Pelikána

Sdílet