Průměrná délka řízení ve správním soudnictví v roce 2017 – celkový přehled

Oproti zlepšující se situaci v civilní justici, ve správním soudnictví sledujeme vcelku setrvalý stav, kdy přetíženost správních soudů byla dlouhodobě neřešena. Průměrná délka loni meziročně stoupla z 501 na 503 dnů. 

Průměrná délka správního řízení soudního do roku 2017

Nejhorší je situace v Praze, kde přes 40% věcí trvá déle než 2 roky. Ministerstvo spravedlnosti vloni posílilo personální situaci například právě na Městském soudě v Praze, který má správní agendu v Praze na starosti, ale než se nějaké změny projeví, bude to patrně nějakou dobu trvat. Občané si tedy zejména pokud podávají žaloby proti rozhodnutím centrálních orgánů (jako jsou ministerstva), musejí na rozhodnutí mnohdy počkat i několik let. K celkem podstatnému zhoršení situace došlo na jižní Moravě, kde průměrná délka správního soudnictví narostla z 508 dnů na 554 dnů.

Správní řízení - počet případů řešených déle než 2 roky

celkový počet věcí řešených ve správním soudnictví

Sdílet