Průměrná délka opatrovnických řízení v roce 2018

Po celkem výrazném prodloužení opatrovnického řízení v roce 2016 (na 202 dní) došlo v roce 2017 opět k určitému zrychlení, když průměrná délka opatrovnického řízení byla 195 dnů. V roce 2018 průměrná délka klesla na 185 dnů. Jde tedy o zlepšení a pravděpodobně se tedy již více daří vyrovnávat s nárůstem agendy opatrovnických soudů, který přinesl nový občanský zákoník (například pravidelný přezkum u osob s omezenou svéprávností). Stále je ovšem průměrná délka nad hodnotami, na kterých se pohybovala v letech 2008-2015.

Rozpětí mezi nerychlejšími a nejpomalejšími okresními soudy je u opatrovnických řízení poměrně značné. Nejpomalejšími soudy byly v roce 2018 Okresní soud v Děčíně (489 dnů), Okresní soud v Chomutově (358 dnů) a Obvodní soud pro Prahu 7. V minulém roce byl Nejpomalejším soudem Okresní soud v Chomutově, hned za ním pak byl Okresní soud v Děčíně.

Nejrychlejším naopak byl Okresní soud v Nymburku (88 dnů),který byl minulý rok druhým nejrychlejším, následovaný Okresním soudem v Jindřichově Hradci (89 dnů), Okresním soudem v Kutné Hoře (98 dnů), který byl minulý rok nejrychlejším, a Okresním soudem ve Strakonicích (99 dnů). Rozdíl mezi nejpomalejším a nejrychlejším okresním soudem u opatrovnických řízení je tedy více než pětinásobný.

 

Sdílet