Průměrná délka opatrovnických řízení v roce 2016

Andrej Lobotka

Průměrná délka opatrovnických řízení se v posledním desetiletí držela na stabilní úrovni – v rozpětí od 171 do 179 dnů (v roce 2015 to bylo 179 dnů, v roce 2014 jenom 171 dnů, v roce 2013 to bylo 172 dnů, v roce 2012 pak 176 dnů, v roce 2011 opět jenom 171 dnů, v roce 2010 a 2009 to bylo 173 dnů, v roce 2008 pak 174 dnů). V minulém roce však průměrná délka opatrovnických řízení stoupla na 202 dnů. Důvodem bude pravděpodobně vliv nového občanského zákoníku, který s sebou přivedl určité změny v řízeních týkajících se rodinného práva, ale také například potřebu přezkoumat svéprávnost osob, které byly dříve zcela zbaveny způsobilosti.

Mezi nejpomalejšími soudy se nachází Okresní soud Chomutov, Louny, Hodonín, Znojmo, Vyškov, Ústí nad Labem, Brno – venkov, Most a Obvodní soud pro Prahu 1 a 2. U Okresního soudu v Chomutově, nejpomalejšího soudu v opatrovnických řízeních, činí průměrná délka řízení 470 dnů. Toto vidíme v opatrovnických věcech jako skutečně velmi problematické. Pokud se jedná o průměr, pak logicky v řadě případů je délka řízení u toho soudu ještě vyšší a justice zde selhává v plnění své úlohy – poskytnout ochranu právům a oprávněným zájmům účastníků. Čekat v průměru rok a půl například na zvýšení výživného, péče o děti apod. je opravdu velmi dlouho. Zejména v případě nezletilých dětí „čas běží rychleji“.

U nejrychlejšího soudu, Okresního soudu v Jindřichově Hradci to je jenom 96 dnů. Pod průměrnou délku 100 dnů se pak dostal i Okresní soud v Kutné Hoře. Zbylé soudy s TOP 10 nejrychlejších se pak pohybují kolem 120 dnů. Patří mezi ně Okresní soud Tábor, Český Krumlov, České Budějovice, Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník, Nymburk a Praha – západ.

Sdílet