Průměrná délka opatrovnického řízení v roce 2017 – celkový přehled

Po celkem výrazném prodloužení opatrovnického řízení v roce 2016 (na 202 dní) došlo loni opět k určitému zrychlení, když průměrná délka opatrovnického řízení byla 195 dnů. 

Průměrná délka opatrovnického řízení do roku 2017

Jako velmi nežádoucí lze označit nárůst případů, které do právní moci trvají přes 2 roky. Zatímco po roce 2010 se dařilo udržet počet takových věcí pod 2 tisíce, v roce 2016 došlo ke skokovému nárůstu na více než 3 tisíce a loni jejich počet přesáhl 3 a půl tisíce případů. Může se přitom jednat například o spory o svěření dítěte do péče, stanovení výživného a podobně, kde jsou v sázce zájmy nezletilých dětí a dá se říct, že „čas běží rychleji“, než v jiných věcech. Jakékoli průtahy se mohou negativně odrazit na životě dětí či rodin. 

Počet řešených opatrovnických případů do roku 2017

Celkový počet řešených opatrovnických věcí

Sdílet