Průměrná délka civilního řízení v roce 2017 – celkový přehled

V civilních řízeních došlo v roce 2017 u českých soudů k celkem podstatnému zrychlení. Meziročně poklesla průměrná délka ve věch týkajících se občanského práva o 48 dnů (z 325 na 277 dnů).

Proč dochází ke zkracování průměrné délky civilního řízení v posledních letech? Zcela zásadní vliv na to má změna v právní úpravě nákladů soudního řízení. S účinností k 1. 7. 2014 došlo vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 120/2014 Sb. k zásadní novelizaci advokátního tarifu, kdy se od půlky roku 2014 mnohdy věřitelům nevyplatí vymáhat drobné částky za různé nedoplatky apod. Dochází tak k podstatnému snížení počtu věcí, které civilní soudy řeší (například v roce 2015 řešily přes půl milionu občanskoprávních případů, loni to bylo zhruba 390 tisíc). 

Celkový počet řešených civilních řízení v roce 2017

Soudy tak mají možnost řešit nedodělky a skutečně se zkrátil také počet sporů, které trvají déle než 2 roky. Velmi dobře lze hodnotit, že k podstatnému zrychlení řízení došlo také v tradičně délkou řízení nejvíce postižených regionech, tedy v severních Čechách a na jihu Moravy. Pouze v Severočeském kraji zůstává průměrná délka civilního řízení přes 1 rok, ale i zde došlo k podstatnému snížení z 466 dnů na 384 dnů. V Jihomoravském kraji došlo ke snížení z 423 dnů na 360 dnů. 

Počet civilních případů řešených déle než 2 roky - 2017

Sdílet