Průměrná délka civilních řízení v roce 2018

U délky civilních řízení v je v posledních letech možné pozorovat klesající tendence. Oproti roku 2016 klesla průměrná délka civilních řízení z 325 dnů na 277 dnů v roce 2017. K dalšímu poklesu pak došlo v roce 2018 na průměrných 271 dnů do právní moci rozhodnutí. Dá se tedy trochu nadneseně říci, že civilní soudnictví je u nás aktuálně ve velmi dobré kondici.

Stále bohužel platí, že rozpětí mezi nerychlejšími a nejpomalejšími okresními soudy je u civilních řízení poměrně značné. Nejpomalejšími soudy byly v roce 2018 Obvodní soud pro Prahu 7 a Obvodní soud pro Prahu 2 s průměrnou délkou 471 dnů a 461 dnů. Ke zlepšení došlo u Okresního soudu v Chomutově, který po několik let dosahoval ze všech českých soudů nejhorších výsledků z hlediska průměrné délky. V roce 2018 byl již 4. nejpomalejší s průměrnou délkou 421 dnů, což je skutečně podstatné zlepšení oproti průměru 610 dnů v roce 2017. Situace tak stále není ideální, ale opravdu je možné vysledovat pozitivní trend.

Důvodem, který vedl ke snížení průměrné délky řízení může být skutečnost, že s účinností k 1. 7. 2014 došlo vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 120/2014 Sb. k zásadní novelizaci advokátního tarifu, kdy se od půlky roku 2014 mnohdy věřitelům nevyplatí vymáhat drobné částky za různé nedoplatky apod. Dochází tak k podstatnému snížení počtu věcí, které civilní soudy řeší (například v roce 2015 řešily přes půl milionu občanskoprávních případů, loni to bylo zhruba 390 tisíc). Snížení nápadu umožnilo soudům věnovat se „nedodělkům” a tím snížit i průměrnou dobu řízení.

Při snižování průměrné délky a odbřemeňování soudů tedy nejspolehlivěji funguje snížení nápadu. Na druhou stranu je potřeba si připustit, že v případě, že dojde z nějakého důvodu k podstatnému navýšení agendy soudů (ať již například pro zavedení tzv. hromadných žalob apod.), tak justice není příliš vybavena mechanismy, které by na to byly schopny reagovat a délka řízení se bude znovu prodlužovat.

U čtyř krajských soudů došlo ke zlepšení oproti roku 2017, a to u Krajského soudu v Ústí nad Labem (z 1509 dnů v roce 2017 na 1320 dnů), Krajského soudu v Plzni (z 882 dnů v roce 2017 na 848 dnů), u Krajského soudu v Hradci Králové (z 930 dnů v roce 2017 na 669 dnů) a u Krajského soudu v Ostravě (z 635 dnů v roce 2017 na 449 dnů). K největšímu prodloužení průměrné délky řízení pak došlo u Krajského soudu v Praze (z 527 dnů v roce 2017 na 629 dnů).

Sdílet