Průměrná délka civilních řízení v roce 2017

U délky civilních řízení v minulém roce opět pokračovala klesající tendence. Oproti roku 2006 klesla průměrná délka civilních řízení z 325 dnů na 277 dnů.

 

Rozpětí mezi nerychlejšími a nejpomalejšími okresními soudy je u civilních řízení poměrně značné. Nejpomalejší byl již tradičně Okresní soud Chomutov s průměrnou délkou 610 dnů. Nejrychlejší pak Okresní soud v Pelhřimově s průměrnou délkou 109 dnů. Rozdíl je více než pětinásobný.

Mezi nejpomalejšími soudy je již tradičně možné najít Okresní soud v Chomutově, Okresní soud v Břeclavi, Ústí nad Labem, pražské obvodní soudy (Praha 6, Praha 2, Praha 9, Praha 8, Praha 7) či Městský soud v Brně. Mezi trojici nejrychlejších soudů pak patří Okresní soud v Pelhřimově (v roce 2016 byl druhým nejrychlejším s průměrnou délkou 132 dnů), Táboře a Českém Krumlové.

 

Jenom u dvou krajských soudů došlo ke zlepšení průměrné délky civilního řízení, a to u Krajského soudu v Ostravě a Krajského soudu v Brně. U ostatních krajských soudů došlo k prodloužení průměrné délky řízení. Výrazné zpomalení zaznamenal Krajský soud v Ústí nad Labem (z 1055 dnů v roce 2016 na 1436 dnů v minulém roce), Krajský soud v Plzni (z 735 dnů v roce 2016 na 900 dnů v minulém roce) a Krajský soud v Praze (z 386 dnů v roce 2016 na 488 dnů v minulém roce). U zbývajících krajských soudů došlo ke zhoršení „pouze“ o desítky dnů, nikoliv o stovky.

Sdílet