Ombudsmanka upozorňuje na průtahy ve vyřizování příspěvku na péči

Veřejná ochránkyně práv upozornila v tiskové zprávě ze dne 14. 9. 2018 na nedodržování lhůt při posuzování zdravotního stavu posudkovými lékaři v řízeních o příspěvku na péči. Dle jejího vyjádření se jedná o dlouhodobý problém, kterého si je ministerstvo vědomo, ale vzhledem k nedostatku posudkových lékařů a množství žádostí o posudek není v jeho silách lhůty zkrátit.

Problematické jsou zejména odvolací řízení

Zejména u odvolání jsou lhůty výrazně překračovány. Dle ombudsmanky není neobvyklé, že se na rozhodnutí o odvolání čeká i déle než rok.

Podle veřejné ochránkyně práv je přitom „…zcela nepřiměřené, když řízení o příspěvku na péči trvá od podání odvolání téměř 16 měsíců a stále není pravomocně skončeno. Délka odvolacího řízení u ministerstva by neměla překročit 60 dnů, k nimž se připočítá dalších 60 dnů pro vydání posudku posudkovou komisí MPSV. Pokud posudková komise nemůže ze závažných provozních důvodů lhůtu dodržet, je možné ji prodloužit o dalších 30 dnů. Podle těchto lhůt by tedy odvolací řízení skončit do 5 měsíců.“

Počet stížností každoročně roste

Stížností týkajících se příspěvku na péči, v nichž si lidé stěžují veřejné ochránkyni práv zejména na nepřiměřenou délku řízení o příspěvku na péči nebo nesouhlasí s posouzením zdravotního stavu a závislosti na péči, přibývá. V roce 2016 evidovala ochránkyně 108 podnětů. V roce 2017 jich bylo 127. Za prvních 8 měsíců letošního roku je jich už 154.

Ombudsmanka radí žádat o odškodnění

Kromě toho, že v případě průtahů, ombudsmanka doporučuje žádat ministryni práce a sociálních věcí o provedení opatření proti nečinnosti, tak rovněž lidem radí, že by měli žádat ministerstvo o přiměřené zadostiučinění za nesprávný úřední postup (průtahy). Ministerstvo nemůže průtahy v řízení omlouvat poukazem na nedostatek posudkových lékařů.

Pokud si nejste jisti, zda máte na odškodnění nárok, můžete se na nás obrátit prostřednictvím průtahové poradny. Stačí, když do formuláře vyplníte základní údaje, a my zdarma zhodnotíme, zda máte nárok na odškodnění. Díky naší advokátní kanceláři dosahují odškodnění lidé, v jejichž případech se soudní nebo správní řízení neúměrně vleklo. Pro naše klienty jsme již celkové vymohli více než 5,1 mil. Kč. Klientům zpravidla nabízíme zastoupení za tzv. podílovou odměnu, takže pokud nic nevymůžeme, nic to klienty nestojí.

 

Zdroj:

Viz Neúnosná délka vyřizování příspěvku na péči. VOP [online]. © Kancelář veřejného ochránce práv, publ. 14. 9. 2018 [cit. 14. 9. 2018]. Dostupné z www: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/neunosna-delka-vyrizovani-prispevku-na-peci/.

Sdílet