Nejrychlejší a nejpomalejší soudy v ČR za rok 2015

V příspěvku níže přinášímě přehled průměrných délek trestních a civilních řízení v roce 2015. Z uvedených informací je patrné, které okresní a krajské soudy byly v minulém roce nejrychlejší a které byly naopak nejpomalejší ve vyřizování své agendy.

Průměrná délka trestních řízení v roce 2015

Průměrná délka trestních řízení činila v minulém roce u většiny okresních soudů přibližně 3 až 6 měsíců. U většiny krajských soudů trvala trestní řízení v průměru přibližně 1,5 roku. Dá se tudíž říct, že u většiny trestních řízení nedochází k porušování práva na přiměřenou délku řízení. O vyhovující rychlosti soudů v trestních věcech vypovídá i pohled na celkovou průměrnou délku trestních řízení za poslední roky – má dlouhodobě klesající tendenci (oproti roku 2014 klesl v minulém roce o 13 dnů na 155 dnů). Výjimku tvoří např. Okresní soud Ústí nad Labem (356 dnů), Okresní soud Chomutov (273 dnů), Okresní soud Děčín (330 dnů), Okresní soud Jablonec n. Nisou (338 dnů), a nejpomalejší z krajských soudů - Městský soud v Praze (611 dnů). 

Tyto okresní soudy patří mezi „tradičně problematické“ soudy. I po minulá léta nacházely na pomyslných spodních příčkách tabulky průměrných délek trestních řízení. U jednotlivých krajských soudů se průměrné délky trestních řízení naopak každý rok výrazně mění a není možné vysledovat jakoukoliv klesající, stoupající nebo pokračující tendenci, jako u okresních soudů.

Průměrná délka civilních řízení v roce 2015

Na rozdíl od trestního řízení, u civilního řízení se nedá mluvit o jakékoliv (ať už klesající nebo stoupající) tendenci ve vývoji celkové průměrné délky civilních řízení. V letech 2009, 2010 a 2011 došlo k poklesu celkové průměrné délky civilních řízení. V následujících dvou letech (2012,2013) došlo k prodloužení průměrné délky řízení. Za poslední dva roky pak průměrná délka civilních řízení opět klesla (v minulém roce na 364 dnů). I když je vývoj posledních dvou let nutné vnímat pozitivně, otázkou je, zda pokles není jenom dočasný. Možným důvodem poklesu je totiž přijetí nového občanského zákoníku, kdy mnoho lidí může čekat s podáním žaloby, až se trochu „srovná“ právní praxe.  

Průměrná délka civilních řízení vedených u Okresního soudu v Náchodě (nejrychlejšího soudu) činila pouze 126 dnů, zatímco nejpomalejší soud (Okresní soud v Ústí nad Labem) průměrně rozhodoval za 802 dnů, tedy za šest krát delší dobu. Dle našeho názoru by přitom optimální délka řízení na prvním stupni skoro nikdy neměla přesáhnout dva roky. U některých typů řízení se však soudům tuto lhůtu nedaří ani zdaleka dodržet (např. vypořádání SJM, sousedské spory, spoluvlastnické spory, dědická řízení atd.)

Rozpětí mezi nerychlejšími a nejpomalejšími soudy je (na rozdíl od řízení trestních) u civilních řízení poměrně značné. Mezi nejpomalejšími soudy je již tradičně možné najít Okresní soud Ústí nad Labem, Okresní soud Chomutov, pražské obvodní soudy či Městský soud v Brně. U krajských soudů jsou to pak Krajský soud v Brně a Krajský soud v Ústí nad Labem. Naopak mezi těmi rychlejšími můžeme najít Okresní soudy Náchod, Strakonice, Prachatice, Mladá Boleslav, Pelhřimov, Kutná Hora nebo České Budějovice a Krajský soud v Praze a Českých Budějovicích. Možná právě u těchto soudů by bylo potřeba se inspirovat, jak zajistit, aby soudci rozhodovali v přiměřených lhůtách.

Sdílet