Ministerstvo spravedlnosti vyplatilo za rok 2017 odškodnění ve výši 175 milionů Kč

Ministerstvo spravedlnosti vyplatilo v minulém roce na odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem přes 175 milionů Kč, z toho více než 110 milionů Kč vyplatilo dobrovolně, 65 milionů Kč pak ministerstvo vyplatilo na základě rozhodnutí soudů.

Jedná se o značný nárůst oproti rokům 2016 a 2015. V roce 2016 bylo vyplaceno na odškodnění více než 133 milionů Kč, z toho 98,4 milionů Kč ministerstvo vyplatilo dobrovolně, 48,7 milionů Kč na základě rozhodnutí soudů. V roce 2015 to bylo 147 milionů Kč, z toho 94,3 milionů Kč dobrovolně a 52,7 milionů Kč na základě rozhodnutí soudů.

Odškodnění vyplacené v minulém roce však nedosáhlo výše odškodnění vyplaceného v roce 2014, kdy ministerstvo vyplatilo na základě zákona č. 82/1998 Sb. přes 185 milionů Kč.

Z níže uvedené tabulky mimo jiné plyne, že v posledním roce bylo ministerstvo schopno vyřídit více žádostí, než v daném roce obdrželo. Takovýto postup vnímáme velice pozitivně. Věříme, že čím více žádostí bude ministerstvo schopno vyřizovat v zákonné šesti měsíční lhůtě, tím bude ubývat lidí, kteří jsou nuceni obrátit se na soud z důvodu, že od ministerstva neobdrželi žádnou odpověď na svou žádost. Toto je žádoucí zejména nyní, když došlo k zavedení soudního poplatku v řízení podle zákona č. 82/1998.

   2017 2016 2015  2014
 Počet podaných uplatnění  3511 3761 3629  3917 
 Počet vyřízení uplatnění  3765 2958 2836  3630 
                          - vyhověno zcela  284 269  250  264 
                          - vyhověno zčásti  1116 1012  913  1095 
                          - nevyhověno  2365 1677 1673  2271 
 Výše vyplaceného odškodnění  110,395 mil Kč 98,404 mil Kč  94,366 mil Kč  97,769 mil Kč 
 Počet podaných žalob  2685 2359  2164  2011 
 Ukončeno soudních sporů  1739 2030  1827  1824 
                        - žalobce zcela úspěšný  43 45  38  38 
                        - žalobce částečně úspěšný  408  358 281  312 
 Výše vyplaceného odškodnění na základě rozhodnutí soudu  65,034 mil Kč  48,766 mil Kč  52,725 mil Kč  87,34 mil Kč

Podle zákona č. 82/1998 Sb. se nejčastěji odškodňuje újma způsobená průtahy či nepřiměřenou délkou soudního řízení, nezákonným trestním stíháním či nezákonnou vazbou nebo nezákonným výkonem trestu.

 

Sdílet