Jen Ministerstvo pro místní rozvoj odmítá poskytovat odškodnění za nepřiměřenou délku řízení

Veřejná ochránkyně práv vydala ve čtvrtek, 1. září, tiskovou zprávu, ve které upozornila na skutečnost, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR odmítá jako jediné z ministerstev dobrovolně poskytovat odškodnění za nepřiměřenou délku řízení.

Ze zjištění veřejné ochránkyně práv plyne, že

  • v období od 1. ledna 2010 do 1. června 2015 obdrželo ministerstvo 250 žádostí o odškodnění (většinou se jednalo o odškodnění za nepřiměřenou délku řízení před stavebními úřady);
  • ani v jednom případě ministerstvo neshledalo nárok jako důvodný;
  • v 75 případech proto žadatelé uplatnili svůj nárok u soudu;
  • v 10 případech soud žadatelům zadostiučinění za nemajetkovou újmu již přiznal;
  • o řadě dalších žalob nebylo doposud rozhodnuto, nicméně lze předpokládat, že o mnohých rozhodne soud stejným způsobem. Celou tiskovou zprávu veřejné ochránkyně práv je možné najít zde.

Výše uvedené zjištění veřejné ochránkyně práv, bohužel, potvrzují i naše zkušenosti s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Setkali jsme se při zastupování našich klientů s tím, že teprve když jsme podali žalobu, ministerstvo nám nabídlo dohodu o mimosoudním vyrovnání.

Sdílet