Jak si vedly jihomoravské soudy v délkách trestních řízení v roce 2014?

Andrej Lobotka

V minulém roce jsme Vám přinesli článek obsahující přehled délek trestních řízení soudů ležících na území Jihomoravského kraje za období posledních devět let. Nyní se nám povedlo získat statistiky délek trestních řízení za uplynulý rok. V článku níže tudíž přinášíme informace, jak na tom byly jihomoravské soudy v roce 2014 ve srovnání s lety předcházejícími.

 ČR celkem  168 179  185  199  215  219  226   nemáme k dispozici
Průměrná délka trestních řízení vedených před jihomoravskými soudy:
 soud/rok  2014 2013  2012 2011  2010  2009  2008  2007  2006 
OS Blansko  79 76  70  97  88  104  114  127  211 
OS Brno – venkov  120 121  121  124  169  158  211  155  174 
OS Břeclav  104 93  115  117  116  128  216  262  263 
OS Hodonín  123 125  151  165  207  206  263  313  414 
OS Jihlava  120 130  134  140  164  156  181  215  177 
OS Kroměříž  108 111  102  111  112  165  187  160  167 
OS Prostějov  109 98  119  127  275  415  424  381  387 
OS Třebíč  108 128  113  131  100  103  122  109  110 
OS Uherské Hradiště  167 209  295  250  243  275  292  333  390 
OS Vyškov  140 129  125  151  149  124  197  233  250 
OS Zlín
 112 109  120  171  234  269  331  303  355 
OS Znojmo  128 152  167  176 163  164  212  176  172 
OS Žďár nad Sázavou  102 140  138  166  171  140  177  211  279 
MS Brno – město    96 107  114  130  136  151  184  221  260 
KS v Brně  462  513 407  603  717  720  702  695  823 

Oproti roku 2013 došlo v roce 2014 ke snížení průměrné délky trestních řízení u Městského soudu v Brně, Okresního soudu v Brně – venkov, Okresního soudu v Hodoníně, Okresního soudu v Jihlavě, Okresního soudu v Kroměříži, Okresního soudu v Třebíči, Okresního soudu v Uherském Hradišti, Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou, Okresního soudu ve Znojmě a Krajského soudu v Brně.

U ostatních soudů (Okresní soud v Břeclavi, Okresní soud v Blansku, Okresní soud v Prostějově, Okresní soud ve Vyškově, Okresní soud ve Zlíně) došlo k prodloužení průměrné délky trestních řízení.

Ve většině případů došlo k posunu pouze o několik málo dnů (a to jak v případech zkrácení průměrné délky, tak v případech prodloužení průměrné délky). K největšímu snížení průměrné délky trestních řízení došlo u Krajského soudu v Brně (51 dnů), Okresního soudu v Uherském Hradišti (42 dnů), Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou (38 dnů) a Okresního soudu ve Znojmě (24 dnů). K největšímu prodloužení průměrné délky trestních řízení došlo u Okresního soudu v Prostějově a Okresního soudu ve Vyškově (o 11 dnů).

Při pohledu do let přecházejících roku 2013 je patrné, že Městský soud v Brně každým rokem snižuje průměrnou délku trestních řízení. Obdobnou tendenci (i když s menšími výkyvy) je možné vypozorovat např. i u Okresního soudu v Břeclavi a Okresního soudu v Hodoníně.

Délka trestních řízení je obecně kratší než délka řízení civilních. Některá civilní řízení dosahují několikanásobku délky řízení trestních. Pro porovnání je možné nahlédnout do Mapy průtahů ke konkrétním soudům.

Sdílet